Fotogen

Fotogen

Fotogen är det bränsle som från början användes till fotogenlampor. Fotogen är ett kolväte som har mellan 10-16 kolatomer. Fotogen för lampor brukar kallas lysfotogen. Flampunkten för fotogen varierar mellan 37-65°C beroende på typ av kolvätemolekyl. Fotogen antändas därför inte vid rumstemperatur.

Om en brinnande tändsticka doppas med i fotogen släcks den. För att antända fotogen behövs en veke som förändrar flampunkten eller behöver fotogenen förvärmas.

Du ska aldrig använda ett annat bränsle i en fotogenlampa som har lägre flampunkt än fotogenets. Använda bara fotogen eller bränslen med flampunkt över 65°C. Detta kan orsaka en explosion.

Bra bränsle för fotogenlampor

Bränslen anpassade för för fotogenlampor

Bra bränsle för fotogenlampor
 • Lysfotogen
 • Paraffinolja
 • Lampfotogen
 • Lampolja
 • Belysningsfotogen

Fel bränsle till fotogenlampan

Använd aldrig dessa bränslen i fotogenlampor

Fel bränsle till fotogenlampan
 • Nafta -45°C
 • Bensin -20°C
 • Aceton -20°C
 • Bensen -11°C
 • Tinner -4°C
 • Toluen +4°C
 • Metanol +9°C
 • Etanol +12°C
 • Spisbränsle +12°C
 • Xylen +25°C
 • Terpentin +39°C
 • Diesel +60°C
 • Lacknafta +60°C

Fotogen är farligt

Fotogen är farligt

Fotogen vara dödligt vid förtäring ifall det kommer ner i luftvägarna. Förtäring av lysfotogen, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador.

Upprepad direktkontakt med huden kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvara lampor fyllda med fotogen utom räckhåll för barn.Fotogenlampor och oljelampor finns oss


Mycket viktigt om fotogenlampor

Här hittar du mer nyttig information och fakta om fotogenlampor och fotogenbränsle men också en hel del kul saker gällande fotogenlamporna.Meny - Fotogenlampa
Till förstasidan på www.fotogenlampa.seHögst upp på sidan om FotogenlampaLängst ned på sidan om Fotogenlampa
SverigeFotogenTända & SläckaNyheter